1. etanol

  etanol är en alkohol.
 2. ETA

  ETA var en organisation i Spanien.

 3. etablera

  etablera betyder att börja med något.
 4. etan

  etan är en färglös och luktlös gas som består av enbart kol och väte.

 5. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 6. Baskien

  Baskien är en region i norra Spanien.

 7. basker

  basker är ett folk som bor vid Biscayabukten i norra Spanien och sydvästra Frankrike.