1. etan

  etan är en färglös och luktlös gas som består av enbart kol och väte.

 2. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 3. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 4. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.