1. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 2. reinkarnation

  reinkarnation eller själavandring innebär att när en människa dör så föds hon på nytt i en ny kropp.
 3. alkemi

  alkemi är en lära om materien, där man tror att det går att omvandla oädla metaller till guld och silver.
 4. Demokritos

  Demokritos var en grekisk filosof.
 5. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 6. Tycho Brahe

  Tycho Brahe var en dansk astronom som levde under andra hälften av 1500-talet.
 7. ikon

  ikon är en helig bild inom kristendomen.
 8. upphovsrätt

  upphovsrätt, auktorrätt, är den rätt som till exempel en författare, en kompositör eller en konstnär har till de verk han eller hon har skapat.

 9. hyperbol

  hyperbol är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man överdriver väldigt mycket för att verkligen få fram ett budskap.
 10. Idun

  Idun är en gudinna i fornnordisk religion.