1. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 2. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 3. stannfåglar

  stannfåglar är fåglar som bor i samma område hela året.
 4. häckning

  häckning kallas perioden när fåglar förökar sig.
 5. våtmark

  våtmark är ett område i naturen som hela tiden eller ibland är dränkt i vatten.

 6. Yellowstone National Park

  Yellowstone National Park är en nationalpark i Klippiga bergen i västra USA.
 7. näbb

  näbb är käken hos fåglar och några andra djur.
 8. regnskog

  regnskog är en sorts ständigt grön skog som finns i områden där det regnar mycket året om.
 9. prutgås

  prutgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 10. kanadagås

  kanadagås är en fågelart i familjen svanar och gäss.