1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.

 3. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 4. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 5. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 6. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 7. symbios

  symbios är ett samliv mellan två livsformer som är till nytta för båda.
 8. reinkarnation

  reinkarnation eller själavandring innebär att när en människa dör så föds hon på nytt i en ny kropp.
 9. åsna

  åsna är den tama varianten av afrikansk vildåsna och hör till familjen hästdjur.
 10. samsara

  samsara är inom indiska religioner kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse.