1. orden

  orden är ett utmärkelsetecken (en sorts belöning) som en stat delar ut till personer som är värda att belönas.
 2. suffix

  suffix är en del av ett ord som följer efter ordets stam, en ändelse.
 3. rättsväsen

  rättsväsen är ett ord för alla myndigheter som ser till att människor följer lagarna. 

 4. rättighet

  rättighet är både tillåtelse att göra något och skyldighet att följa regler.
 5. duodji

  duodji är ett samiskt ord för hantverk.
 6. feature

  feature är ett sätt att presentera dokumentärt material inom radio, TV och press.
 7. delfiner

  delfiner är flera olika arter av tandvalar, exempelvis delfin och späckhuggare.
 8. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.
 9. kosher

  kosher är ett ord inom judendomen för mat som man får äta och föremål som man får använda i religiösa sammanhang.
 10. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.