1. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf var kung av Sverige 1611–1632.
 2. Henri de Toulouse-Lautrec

  Henri de Toulouse-Lautrec var en fransk målare som var verksam i slutet av 1800-talet.
 3. antiloper

  antiloper är djur som är släkt med våra kor, men även med får och getter.
 4. evolution

  evolution betyder förändring av de ärftliga egenskaperna hos en population av växter, djur eller andra organismer.

 5. handikapp

  handikapp är en begränsning av en persons förmåga att fungera i en viss situation eller i en viss miljö.
 6. icke-metaller

  icke-metaller är grundämnen som inte har metalliska egenskaper.

 7. potens

  potens betyder sexuell förmåga hos en man.
 8. HBT

  HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 9. häxa

  häxa kallades förr kvinnor och ibland män som ansågs ha övernaturliga förmågor, till exempel att kunna trolla och utföra andra magiska handlingar.
 10. hörselvårdskonsulent

  hörselvårdskonsulent är en person som arbetar tillsammans med döva och hörselskadade för att de ska få ett så aktivt och normalt liv som möjligt.