1. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 2. Carl von Linné

  Carl von Linné är förmodligen Sveriges i världen mest berömda vetenskapsman genom tiderna.
 3. Cubakrisen

  Cubakrisen var en allvarlig politisk kris 1962.

 4. Konstantin den store

  Konstantin den store var en romersk kejsare som levde på 300-talet efter Kristus.
 5. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 6. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 7. tid

  tid kan beskrivas som intervallet eller avståndet mellan två olika händelser.

 8. Stegosaurus

  Stegosaurus är ett släkte fågelhöftade dinosaurier som levde för 156–146 miljoner år sedan.

 9. Giganotosaurus

  Giganotosaurus är ett släkte rovdinosaurier som levde i Sydamerika för 110–90 miljoner år sedan.
 10. Carl Larsson

  Carl Larsson är förmodligen den mest kände av alla svenska konstnärer.