1. François de Voltaire

  François de Voltaire var en fransk författare och filosof som föddes 1694 och dog 1778.
 2. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.
 3. rationalisering

  rationalisering betyder att man försöker få ett företag eller någon annan verksamhet mer effektiv.
 4. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.
 5. dadaism

  dadaism var en riktning inom konst och litteratur i början av 1900-talet.
 6. postmodern feminism

  postmodern feminism är ett namn på feministiska teorier som fokuserar på vad språk och kunskapsteori betyder för relationen mellan kvinnor och män.
 7. new age

  new age är engelska och betyder ”den nya tidsåldern”.
 8. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 9. svensk–norska unionen

  svensk–norska unionen varade från 1814 till 1905.
 10. upplysningen

  upplysningen är namnet på en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet.