1. Timbuktu

  Timbuktu är en sångare och låtskrivare inom rap och hiphop.

 2. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 3. Francis Ford Coppola

  Francis Ford Coppola är en amerikansk filmregissör som även är manusförfattare och producent.
 4. Maurice Ravel

  Maurice Ravel var en fransk kompositör som förnyade pianomusiken.
 5. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 6. förnybara energikällor

  förnybara energikällor är energikällor som kan användas för att framställa el och värme utan att de tar slut, bland annat vattenenergi och bioenergi.
 7. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag är den lag som godkändes av riksdagen 1734.
 8. nobiles

  nobiles var namnet på den nya romerska aristokrati som formades under republikens tid på 300-talet före Kristus.
 9. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti i Sverige.

 10. Molière

  Molière var en fransk författare som skrev komedier, alltså roliga teaterpjäser med lyckliga slut.