1. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 2. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 3. norm

  norm är det ideal som en person förväntas anpassa sig till. 

 4. Gregor Mendel

  Gregor Mendel var en österrikisk munk som upptäckte hur olika egenskaper ärvs och som därför kallas genetikens fader.
 5. HDI

  HDI är en förkortning för Human Development Index som är ett sätt att mäta och jämföra mänsklig utveckling och levnadsstandard i olika länder.

 6. Horatio Nelson

  Horatio Nelson var en skicklig brittisk sjömilitär. År 1801 blev han Lord Nelson.
 7. stress

  stress betyder egentligen påfrestning eller belastning. När man pratar om stress hos människor menar man vanligen det som händer i kroppen när man utsätts för psykiska påfrestningar.

 8. förråda

  förråda är att svika någon eller något man förväntas vara trogen mot, se förräderi.
 9. förrädare

  förrädare är en person som sviker den eller det som han eller hon förväntas vara trogen.
 10. unisex

  unisex betyder att något är gemensamt för båda könen.