1. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 2. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 3. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 4. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 5. Kazakstan

  Kazakstan är ett mycket stort land i Centralasien.

 6. Europa

  Europa är en figur i den grekiska sagan.
 7. sjöjungfru

  sjöjungfru är ett övernaturligt väsen som ser ut som en kvinna med fiskstjärt i stället för underkropp.
 8. Grodkungen eller Henrik med järnbanden

  Grodkungen eller Henrik med järnbanden är en saga av bröderna Grimm.
 9. Loke

  Loke är en av varelserna i fornnordisk religion.

 10. revolution

  revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.