1. fadder

  fadder är ett vittne till dopet i en kristen kyrka.
 2. gudmor

  gudmor är en kvinna som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 3. gudfar

  gudfar är en man som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 4. dop

  dop innebär att en person tas upp i den kristna gemenskapen eller kyrkan genom att man öser vatten över huvudet eller sänker ner personen i vatten.