1. farligt avfall

  farligt avfall är avfall som är så skadligt för miljön eller för människor att det måste samlas in separat och tas om hand på ett säkert sätt.
 2. faropiktogram

  faropiktogram, är ett annat ord för farosymboler, det vill säga märken som talar om på vilket sätt kemiska ämnen är farliga.

 3. farosymboler

  farosymboler är märken som talar om på vilket sätt kemiska ämnen är farliga.

 4. farao

  farao var ett ord för kungen i Egypten under forntiden.
 5. fartyg

  fartyg är en farkost som färdas på vatten.
 6. fariséer

  fariséer var ett religiöst och politiskt parti bland judarna i Palestina omkring tiden för Kristi födelse.
 7. farkost

  farkost är ett transportmedel som färdas på land, på eller i vatten, i luft eller i rymden.
 8. mimikry

  mimikry innebär att djur i en art liknar djur i en annan art som de inte är släkt med.
 9. Ikaros

  Ikaros är en figur i den grekiska mytologin.
 10. luftförorening

  luftförorening är ett ämne som förekommer i atmosfären i så stor mängd att det kan skada människor, djur, växter eller föremål.