1. fas

  fas är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. fas

  fas kan vara något som sker eller visas vid en viss tidpunkt under en viss tidsperiod.
 3. fas

  fas är ett ord som används när man beskriver månens ändrade utseende under månadens gång.
 4. månfas

  månfas är månens utseende under en månad, som förändras från nymåne till fullmåne och tillbaka till nymåne.
 5. månen

  månen är jordens måne.

 6. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 7. interferens

  interferens är när olika vågrörelser överlagrar varandra och samverkar.
 8. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 9. blandning

  blandning är då flera ämnen förekommer tillsammans.
 10. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.