1. fas

  fas är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 3. fas

  fas kan vara något som sker eller visas vid en viss tidpunkt under en viss tidsperiod.
 4. fas

  fas är ett ord som används när man beskriver månens ändrade utseende under månadens gång.
 5. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 6. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 7. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 8. månen

  månen är jordens måne.

 9. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 10. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.