1. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 2. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 3. fast kostnad

  fast kostnad är en kostnad för en vara eller tjänst som hela tiden är lika stor oavsett hur mycket man använder den.
 4. fast fornlämning

  fast fornlämning kallar man rester av anläggningar i landskapet (naturen) som är intressanta inom arkeologin.
 5. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 6. fastlandsklimat

  fastlandsklimat eller kontinentalklimat är ett klimat där temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter är stora.
 7. vätska

  vätska är ett ämne eller en blandning av ämnen som är flytande.

 8. spiral

  spiral är ett preventivmedel som sätts in i livmodern för att kvinnan inte ska bli gravid efter ett samlag.
 9. bärplansbåt

  bärplansbåt är en båt som har ett slags vingar (bärplan) fram och bak under skrovet.
 10. löss

  löss är små insekter som lever av att suga blod.