1. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 2. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 3. fast kostnad

  fast kostnad är en kostnad för en vara eller tjänst som hela tiden är lika stor oavsett hur mycket man använder den.
 4. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 5. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 6. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 7. Ramadan

  Ramadan är fastemånaden i islam.
 8. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 9. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 10. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.