1. tätörter

  tätörter är en grupp insektsätande växter.
 2. bärnsten

  bärnsten är en gulbrun, halvt genomskinlig sten, som ofta används till smycken.
 3. hjärtinfarkt

  hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom i hjärtat.
 4. utomkvedshavandeskap

  utomkvedshavandeskap är en onormal graviditet som beror på att ett befruktat ägg inte når fram till livmodern utan fastnar på vägen dit.
 5. spindlar

  spindlar är en grupp djur med åtta ben som kan spinna trådar.
 6. galvaniskt element

  galvaniskt element är en anordning som ger elektrisk ström från en kemisk reaktion.
 7. humlor

  humlor är insekter som är släkt med bin och getingar.
 8. växter

  växter är levande organismer som sitter fast med rötter i marken och har gröna delar ovan jord.

 9. sileshår

  sileshår är en grupp insektsätande växter.

 10. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, eller njursten, är en sjukdom som orsakas av att små ”stenar” fastnar i urinvägarna.