1. fauna

  fauna betyder ”djurvärld”.
 2. backanter

  backanter kallades de grekiska kvinnor under antiken som deltog i de religiösa fester som hölls för guden Dionysos (som även kallades Bacchus).
 3. Johan Tobias Sergel

  Johan Tobias Sergel var en svensk skulptör och tecknare i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 4. balett

  balett kallas en form av dans som framförs på en scen till musik.
 5. Faunus

  Faunus var en romersk skogsgud och herdegud.
 6. CITES

  CITES är en överenskommelse mellan många länder för att kontrollera handeln med hotade djur och växter så att de inte blir utrotade.
 7. fördrag

  fördrag är en skriftlig överenskommelse mellan två eller flera länder som representanter för länderna har undertecknat.
 8. zoologi

  zoologi är läran om djuren.