1. Felix Mendelssohn

  Felix Mendelssohn var en tysk tonsättare som levde i början av 1800-talet.
 2. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.

 3. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 4. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 5. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 6. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.

 7. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 8. felmarginal

  felmarginal är ett slags osäkerhetsmarginal inom vilket ett uppmätt värde med stor sannolikhet ligger.
 9. rosh hashana

  rosh hashana är en viktig och allvarlig högtid inom judendomen.

 10. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).