1. galla

  galla är en vätska i kroppen som hjälper till med matsmältningen.
 2. hud

  hud är ett organ som människan och andra djur har ytterst på kroppen.
 3. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 4. gallblåsa

  gallblåsa är en blåsa som samlar upp galla från levern där den bildas.
 5. palmitinsyra

  palmitinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen.
 6. enkelomättat fett

  enkelomättat fett är fett som innehåller enkelomättade fettsyror.
 7. mjölk

  mjölk är en dryck som alla däggdjur, även människan, föder upp sina ungar på.
 8. offer

  offer innebär i religiösa sammanhang att man överlämnar mat eller gåvor till en gud.
 9. oljeväxter

  oljeväxter är växter som innehåller mycket fett.
 10. fleromättat fett

  fleromättat fett är ett fett som innehåller fleromättade fettsyror.