1. FI

  FI är nationalitetsbeteckning för Finland.
 2. FI

  FI är förkortning för myndigheten Finansinspektionen.
 3. Finansinspektionen

  Finansinspektionen är en statlig myndighet som övervakar bland annat banker, försäkringsbolag och börser.
 4. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.

 5. science fiction

  science fiction är böcker, tecknade serier eller filmer om framtiden, särskilt om en framtid som är tekniskt mycket mer utvecklad än världen i dag.
 6. Feministiskt initiativ

  Feministiskt initiativ är ett politiskt parti i Sverige.

 7. grammofon

  grammofon är en anordning för uppspelning av ljud.

 8. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti i Sverige.