1. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 2. puls

  puls är en blodstöt som går genom kroppens artärer när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod.
 3. röntgenstrålning

  röntgenstrålning är släkt med vanligt ljus men har mycket kortare våglängd.
 4. blad

  blad är ett organ som finns hos växter.
 5. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 6. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 7. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 8. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 9. led

  led är en böjbar länk mellan två eller fler skelettben i kroppen.

 10. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.