1. finnar

  finnar är det folk som talar finska och bor i framför allt Finland, men också i de delar av Sverige, Norge, Estland och Ryssland som ligger nära Finland.
 2. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 3. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 4. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 5. Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog, alltså en specialist på religion, som levde 1483–1546.
 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 8. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 9. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 10. världsdel

  världsdel är en del av jordytan som består av både land och hav.