1. fiol

  fiol är ett vanligt namn på stråkinstrumentet violin.
 2. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 3. näcken

  näcken är ett övernaturligt väsen som många i Sverige trodde på förr i tiden.
 4. stränginstrument

  stränginstrument är musikinstrument där tonen ljuder genom att man får strängar av olika längd att vibrera.
 5. stråkinstrument

  stråkinstrument är en grupp musikinstrument med strängar som man spelar på med en stråke.
 6. violin

  violin är ett stråkinstrument som även kallas fiol.
 7. Joseph Haydn

  Joseph Haydn var en österrikisk kompositör som var verksam under andra hälften av 1700-talet och de första åren av 1800-talet.
 8. folkdans

  folkdans  är dans som anses vara typisk för ett land eller en plats vid en viss tid.

 9. nyckelharpa

  nyckelharpa är ett stränginstrument som används inom svensk folkmusik.

 10. calypso

  calypso är en musikstil, sångstil och dansstil som kommer från den västindiska övärlden.