1. fjällkedjan

  fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, är en bergskedja i Sverige och Norge.
 2. kaross

  kaross är det yttre ”skalet” på en bil eller en vagn.
 3. majs

  majs är ett av jordens viktigaste sädesslag, efter vete och ris.

 4. moln

  moln består av vattendroppar och ibland iskristaller som håller sig svävande uppe i luften.