1. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 2. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 3. flyttblock

  flyttblock är ett stort stenblock som har transporterats en lång sträcka med inlandsisen.
 4. flytande bränsle

  flytande bränsle är vätska som innehåller mycket energi och som kan förbrännas och därmed användas som bränsle.
 5. flytande gas

  flytande gas är ett ämne som i vanliga fall är i gasform men som kondenserats till vätska genom att man kylt ned det eller höjt trycket.
 6. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag är pengar som man kan få av staten om man måste flytta för att börja på ett nytt arbete.
 7. flyttfågel

  flyttfågel är en fågel som bor på olika ställen under sommaren och vintern, se flyttfåglar.
 8. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 9. Amazonas

  Amazonas är ett mycket stort område kring Amazonfloden i Sydamerika.
 10. resistans

  resistans är en egenskap hos elektriska ledningar och komponenter som talar om hur svårt det är för strömmen att ta sig fram.