1. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp är att hota eller tala illa om människor på grund av deras utseende, ursprung, religion, sexuella läggning eller könstillhörighet.

 2. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 3. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 4. yttrandefrihet

  yttrandefrihet är rätten att få framföra sina åsikter offentligt utan att någon lägger sig i.
 5. Afghanistan

  Afghanistan är ett land i Asien.

 6. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 7. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 8. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 9. stereotyp

  stereotyp är en mycket förenklad förklaring eller beskrivning av hur någon är.
 10. rasism

  rasism är idéer om att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.