1. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 2. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 4. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 5. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 6. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 7. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 8. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.
 9. skred

  skred är en snabb rörelse i jorden eller snön på en slänt.
 10. svin

  svin är ett av människans viktigaste husdjur.