1. fulleren

  fulleren är en form av kol där kolatomerna är bundna till varandra på ett speciellt sätt.
 2. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 3. fullblod

  fullblod är ett namn på hästraser som är varmblod och inte har blandats med andra raser.
 4. fullmåne

  fullmåne kallas månen då vi ser den som en hel, ljus cirkel.
 5. savann

  savann kallas en stor slätt med högt gräs och enstaka träd.
 6. mammutar

  mammutar är ett släkte utdöda elefantdjur med cirka 20 arter som levde på norra halvklotet för ungefär 4 miljoner till 4 000 år sedan.
 7. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 8. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 9. ikon

  ikon är en helig bild inom kristendomen.
 10. lövskog

  lövskog är skog som till största delen består av lövträd.