1. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 2. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.

 3. koldioxid

  koldioxid är en förening mellan kol och syre.
 4. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.
 5. torv

  torv är en jordart som bildas av växtdelar som bara delvis har förmultnat.
 6. Pearl Harbor

  Pearl Harbor är en stor amerikansk flottbas på ön Oahu i Hawaii i USA.
 7. växelström

  växelström är en elektrisk ström som hela tiden regelbundet ändrar riktning.
 8. Jacob Berzelius

  Jacob Berzelius var en svensk kemist, en av de mest berömda i världen på sin tid.
 9. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna är flera religiösa texter som man har hittat i Qumran vid Döda havet i Israel.
 10. fjärilar

  fjärilar är insekter som finns nästan överallt på jorden.