1. Blåskägg

  Blåskägg är en figur i en saga av den franska författaren Charles Perrault.
 2. bodhisattva

  bodhisattva är inom buddhismen en person som kommit så långt i sin utveckling att nästa steg är att bli buddha.
 3. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 4. Nicosia

  Nicosia, eller Leukosia, är huvudstad i Cypern och har 217 600 invånare.
 5. harem

  harem är i en del muslimska samhällen den del av huset där kvinnorna håller till och där främmande män inte får gå in.
 6. Tom Tits experiment

  Tom Tits experiment är ett så kallat vetenskapscentrum.
 7. rökdykare

  rökdykare är en person som kan gå in i och vistas i rökfyllda rum.
 8. dvala

  dvala är en mycket djup sömn.
 9. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 10. virtuell verklighet

  virtuell verklighet är en skenbar ”värld” som skapas av datorer och som människor kan ”gå in i” med hjälp av avancerad teknisk utrustning.