1. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 2. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 3. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 4. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.

 5. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget rasade i Europa, mest i Tyskland, mellan 1618 och 1648.

 6. integrera

  integrera är att förena olika grupper av människor till en större gemenskap.
 7. folkskola

  folkskola var förr den obligatoriska grundläggande skolan i Sverige.

 8. fundamentalism

  fundamentalism är ett ord för politiska åsikter som innebär att man vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det.

 9. norm

  norm är det ideal som en person förväntas anpassa sig till. 

 10. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.