1. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 2. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 3. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 4. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.

 5. fundamentalism

  fundamentalism är ett ord för politiska åsikter som innebär att man vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det.

 6. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 7. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.
 8. Evert Taube

  Evert Taube har skrivit många av våra mest älskade visor.
 9. folkrörelser

  folkrörelser kallas stora föreningar eller organisationer som bildats av människor med vilja att förändra.
 10. Amazonfloden

  Amazonfloden i Sydamerika är världens längsta och vattenrikaste flod.