1. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 2. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 3. allemansrätt

  allemansrätt innebär att alla har rätt att vistas i naturen och plocka bär, svamp och blommor.
 4. banan

  banan är en av världens största örter.
 5. folkrörelser

  folkrörelser kallas stora föreningar eller organisationer som bildats av människor med vilja att förändra.
 6. Amazonfloden

  Amazonfloden i Sydamerika är världens längsta och vattenrikaste flod.
 7. ytspänning

  ytspänning är ett fenomen som förekommer vid gränsen mellan två olika faser och som uppkommer av kraften som verkar mellan molekylerna.
 8. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 9. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 10. tjäle

  tjäle är frusen mark.