1. Göta kanal

  Göta kanal är en vattenväg tvärs genom Sverige som förbinder Östersjön med Vänern och vidare, genom Trollhätte kanal och Göta älv, med Nordsjön.
 2. nordiska sjuårskriget

  nordiska sjuårskriget var ett krig mellan Danmark och Sverige som började 1563 och slutade 1570.

 3. Göta älv

  Göta älv är en flod som flyter från Vänern, längs gränsen mellan Västergötland och Bohuslän och mynnar i Kattegatt vid Göteborg.
 4. älv

  älv är detsamma som flod.
 5. landskap

  landskap är i Sverige ett större geografiskt område som haft historisk betydelse, till exempel Västergötland och Småland.
 6. hovrätt

  hovrätt är en allmän domstol på den mellersta nivån i domstolssystemet i Sverige.
 7. Johann Wolfgang Goethe

  Johann Wolfgang Goethe var en tysk författare som räknas som en av de allra största genom tiderna.
 8. Västergötland

  Västergötland är ett landskap i västra Götaland.
 9. Göteborg

  Göteborg är centralort i Göteborgs kommun och Sveriges näst största stad.

 10. Vänern

  Vänern är Sveriges största och Europas tredje största sjö.