1. Vasco da Gama

  Vasco da Gama var en upptäcktsresande från Portugal.

 2. gamar

  gamar är rovfåglar som äter redan döda djur (as, kadaver).
 3. rovfåglar

  rovfåglar är fåglar som lever av att döda och äta andra djur.
 4. Indiska oceanen

  Indiska oceanen är det minsta av världshaven.
 5. kondor

  kondor är den största arten i fågelfamiljen kondorer.
 6. Christofer Columbus

  Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom till Amerika år 1492.

 7. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 8. tidigmodern tid

  tidigmodern tid kallas en period i Europas historia som börjar kring år 1500 och slutar 1789.
 9. Portugal

  Portugal är ett land i sydvästra Europa med kust mot Atlanten.