1. futurism

    futurism var en riktning inom konst och litteratur på 1910-talet, främst i Italien.
  2. konst

    konst är sådant som man skapar för att uttrycka något och för att påverka andra människor.
  3. konstruktivism

    konstruktivism var en rysk konstriktning som uppkom i samband med oktoberrevolutionen 1917.