1. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 2. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 3. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen är samhällen där de flesta jagar, fiskar och samlar vilda växter. 

 4. fackverk

  fackverk är ett sätt att bygga vissa byggnader på.
 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 7. blandekonomi

  blandekonomi är ett ekonomiskt system där det finns både privata och statliga företag.
 8. björk

  björk är träslaget från trädarterna glasbjörk och vårtbjörk.
 9. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 10. biotop

  biotop är den yttre miljö som bestämmer vilka djur och växter som kan leva på en plats.