1. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 2. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 3. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 4. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 5. transkription

  transkription är när mRNA bildas som en spegelbild av en gen.
 6. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 7. anlag

  anlag är ett annat ord för arvsanlag eller gen, alltså det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.
 8. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.

 9. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism är en levande varelse som i sitt DNA har fått en eller flera främmande gener med hjälp av genteknik.
 10. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.