1. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 2. genushistoria

  genushistoria innebär att man utgår från genus när man studerar historien.
 3. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 4. likhetsfeminism

  likhetsfeminism är en riktning inom feminismen.
 5. radikalfeminism

  radikalfeminism är en riktning inom feminismen som i sig rymmer många olika uppfattningar.
 6. särartsfeminism

  särartsfeminism är en riktning inom feminismen.
 7. kön

  kön är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har.
 8. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 9. postmodern feminism

  postmodern feminism är ett namn på feministiska teorier som fokuserar på vad språk och kunskapsteori betyder för relationen mellan kvinnor och män.
 10. anarkafeminism

  anarkafeminism är en riktning inom feminismen.