1. germanska språk

  germanska språk är den grupp av språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen som i dag har störst utbredning.
 2. gerusia

  gerusia var ett politiskt råd i Grekland under antiken, alltså en grupp personer som förberedde viktiga politiska beslut.
 3. germaner

  germaner är ett namn på folk som talar germanska språk.
 4. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 5. kloroplast

  kloroplast [uttalas klåråplást] är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell. I kloroplasten sker fotosyntesen. Kloroplaster finns hos växter och alger.
 6. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 7. lämlar

  lämlar är några arter gnagare som är nära släkt med sorkarna.
 8. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 9. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 10. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.