1. giga

  giga är ett ord som ibland används för musikinstrumenten luta, mandora (som är en stor mandolin) och citole (eller cister).
 2. giga

  giga var på medeltiden ett ord för alla stråkinstrument, men speciellt för instrumentet rebec.
 3. Gigas librorum

  Gigas librorum är det latinska namnet på Djävulsbibeln.
 4. giganter

  giganter är figurer i grekisk mytologi.
 5. Giganotosaurus

  Giganotosaurus är ett släkte rovdinosaurier som levde i Sydamerika för 110–90 miljoner år sedan.
 6. Codex gigas

  Codex gigas är det latinska namnet på Djävulsbibeln.
 7. Codex giganteus

  Codex giganteus är det latinska namnet på Djävulsbibeln.
 8. Djävulsbibeln

  Djävulsbibeln kallas en handskrift från 1200-talet som innehåller bland annat Bibeln.
 9. byte

  byte är detsamma som 8 bitar i det binära talsystemet.
 10. prefix

  prefix är ett litet ord som placeras framför en måttenhet.