1. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 2. Martin Luther

  Martin Luther var en tysk teolog, alltså en specialist på religion, som levde 1483–1546.
 3. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 4. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 5. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 6. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 7. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 8. Caesar

  Caesar kallas en romersk fältherre och diktator som levde århundradet före Kristi födelse.
 9. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 10. bodhisattva

  bodhisattva är inom buddhismen en person som kommit så långt i sin utveckling att nästa steg är att bli buddha.