1. Glan

  Glan är en sjö i Östergötland och ligger vid Norrköping.
 2. råka

  råka är en fågel.
 3. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.

 4. icke-metaller

  icke-metaller är grundämnen som inte har metalliska egenskaper.

 5. kol

  kol är en bergart som används som energikälla.

 6. mässing

  mässing är en metall som är en legering av koppar och zink.
 7. Motala ström

  Motala ström är en stor å i Östergötland.
 8. Östergötland

  Östergötland är ett landskap i nordöstra Götaland, mellan sjön Vättern och Östersjön.
 9. ädelstenar

  ädelstenar är olika mineral som används till smycken.
 10. Ludvig XIV

  Ludvig XIV var kung av Frankrike i hela 72 år, från 1643 till 1715.