1. global

  global betyder världsomfattande och innebär att något gäller hela jordklotet, ”globen”.
 2. global uppvärmning

  global uppvärmning kallar man den ökning av medeltemperaturen på jordytan som skett sedan slutet av 1800-talet.

 3. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utvecklingl är 17 mål som medlemsländerna i FN har kommit överens om för att skapa en hållbar utveckling på jorden.

 5. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.

 6. Agenda 2030

  Agenda 2030 är en överenskommelse mellan alla medlemsländer i FN om hållbar utveckling.

 7. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 8. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 9. Gro Harlem Brundtland

  Gro Harlem Brundtland är en norsk politiker (socialdemokrat).
 10. Marshallöarna

  Marshallöarna är ett land i västra Stilla havet.