1. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 2. luftballong

  luftballong är en ballong som färdas i luften utan motor.
 3. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 4. knallgas

  knallgas är en mycket farlig gasblandning som antänds lätt och som exploderar kraftigt.
 5. ottomotor

  ottomotor är en förbränningsmotor som oftast använder bensin som bränsle.
 6. aktiveringsenergi

  aktiveringsenergi är ett energitillskott som krävs för att en kemisk reaktion ska kunna ske.

 7. tändare

  tändare är en apparat som ger ifrån sig en liten eldslåga som man kan tända något annat med.
 8. explosion

  explosion är en mycket häftig och snabb utvidgning (expansion) av materia.
 9. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 10. dieselmotor

  dieselmotor är en förbränningsmotor som konstruerades av Rudolf Diesel.