1. Godahoppsudden

  Godahoppsudden ligger i sydvästra hörnet av Afrika, nära staden Kapstaden.
 2. godssystem

  godssystem är ett sätt att organisera jordbruk i stor skala.

 3. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 6. karma

  karma är lagen om handlingar och hur dessa påverkar en människas liv och livet efter detta.
 7. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 8. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 9. kapital

  kapital är tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.
 10. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.