1. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 2. övervintring

  övervintring är växters och djurs sätt att överleva vintern. 

 3. lök

  lök är en växt som är släkt med amaryllis. Lök är också en särskild del av växten som bildas under jorden och har tätt packade blad. Det är den som används som mat.
 4. tvåårig växt

  tvåårig växt är en ört som behöver två år för att hinna utvecklas.
 5. enhjärtbladiga växter

  enhjärtbladiga växter är en grupp växter. När de gror utvecklas en groddplanta med bara ett hjärtblad.
 6. tvåhjärtbladiga växter

  tvåhjärtbladiga växter är en grupp växter. När de gror utvecklas en groddplanta med två stycken hjärtblad.
 7. ettårig växt

  ettårig växt är en ört som blommar, sätter frukt och dör under ett år.